Czy zgadzacie się z tezą wypowiedzianą przez Lawrenca Oliviera?