fot.Bogusław Kornaś

Poniżej przedstawiamy relację Inki Dowlasz z uroczystości, która odbyła się 22 października w Ratuszu Staromiejskim w Tarnowie.

W sali przeznaczonej na ekspozycję portretu sarmackiego zainscenizowano specjalne uroczystości Jubileuszu prof. Kazimierza Brauna. Uroczystości poprzedził pokaz premierowy spektaklu Powrót Norwida w wykonaniu Teatru Nie Teraz.

To adaptacja dramatu Kazimierza Brauna, wyreżyserowana przez autora i Tomasza A. Żaka, dyrektora Teatru Nie Teraz. Tarnowianie znają  Teatr Nie Teraz i chyba… lubią.  Aktorzy – Małgorzata Stankowska, Grzegorz Stokłosa i Przemysław Sejmicki, który dźwiga rolę Cypriana Kamila Norwida umierającego w paryskim  przytułku św. Kazimierza.  Aktor umożliwia podążanie za myślą, pali się w nim wewnętrzny ogień. Po takim spektaklu chciałoby się opuścić towarzystwo i w ciszy przemyśleć pewne sprawy na nowo…

Ale kolejne punkty jubileuszu trwają.  Prof. Kazimierz Braun zostaje odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym mu przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Krzyż wręcza wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wanda Zwinogrodzka. Następnie władze samorządowe Tarnowa, z Kazimierzem Koprowskim, Przewodniczącym Rady Miasta  na czele, obdarzają Profesora tytułem Honorowego Obywatela Miasta. Są kolejne wystąpienia, kwiaty. Odczytane też zostają specjalne adresy od Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza, Prezesa Oddziału ZASP w Krakowie Bolesława Brzozowskiego, Dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie  Andrzeja Seweryna,  Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, Cezarego Morawskiego.

Miałam i ja swój osobisty powód i honor do złożenia Kazimierzowi Braunowi gratulacji i podziękowań.  Był on moim profesorem w PWST, od czasu studiów  do teraz  powiernikiem reżyserskich rozterek i pierwszym krytykiem napisanych rzeczy. Mentorem z prawdziwego zdarzenia.

Kazimierz Braun –  reżyser, pedagog, autor książek o teatrze i literaturze.  Prowadził teatry i reżyserował w Lublinie i we Wrocławiu. Reżyserował także między innymi w Gdańsku, Krakowie, Tarnowie i Warszawie,  w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech. Publikował książki teatrologiczne oraz powieści w językach polskim i angielskim, a także dramaty, wystawiane w kraju i za granicą. Uczył na Uniwersytecie Wrocławskim i w polskich szkołach teatralnych. Od połowy lat 1980. mieszka w USA, reżyseruje i wykłada na amerykańskich uniwersytetach.