8. edycja konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego

  8. edycja konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego

  326

  Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków do konkursu o NAGRODĘ TEATRALNĄ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO za rok 2018. To już ósma edycja konkursu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w celu wzmocnienia wizerunku Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach. O uhonorowanie nagrodą aktora, reżysera, scenografa lub spektaklu, który miał swoją premierę w 2018 roku mogą ubiegać się zarówno instytucje, organizacje, jak i osoby fizyczne.Laureata wyłaniają ostatecznie członkowie powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa Kapituły, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r.

  NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

  W celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów, Rada Miasta Krakowa, Uchwałą NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r., podjęła decyzję o ustanowieniu NAGRODY SPECJALNEJ. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury). Nagroda stanowi kwotę 10.000 zł w przypadku nagrody indywidualnej; w przypadku nagrody zespołowej kwota nagrody wynosi 15.000 zł i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu.

  Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 5) lub przesyłać drogą mailową na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl lub  drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego” (decyduje data stempla pocztowego).

  Więcej informacji https://www.bip.krakow.pl oraz pod tel. 12 616 19 17.

  Klikając w zamieszczony poniżej link, pobiorą Państwo wniosek o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego, do czego gorąco zachęcamy!

  wniosek o Nagrodę Teatralną – formularz 2019